Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste speelgoed van het kind; hoofdstuk 7. De bol en de kubus als tweede speelgave van het kind; hoofdst. 9. Het derde spel van het kind en een wiegelied; hoofdstuk. 11. Het vierde spel van het kind; hoofdstuk 13. De vijfde gave; hoofdstuk 14.Bewegingsspelen; hoofdstuk 17. De tuinen der kinderen in den kindertuin; hoofdstuk 21. Onderricht in het papiervouwen; hoofdstuk 22. Het stokjesleggen; hoofdstuk 30. Overzicht der gezamenlijke speelmiddelen van den kindertuin.

De bal is de eerste speelgave van het kind. In Fröbel's werk wordt niet van verschillend gekleurde ballen gesproken, maar slechts van den bal in het algemeen. Hoogzwevende bespiegelingen, waarin Fröbel de noodzakelijkheid van den bal als eerste speelgoed van het kind meent te kunnen betoogen, vullen het grootste gedeelte van het opstel aan den bal gewijd, terwijl practische wenken grootendeels ontbreken. Wie naar de bedoeling van Fröbel het kind met den bal wenscht bezig te houden, moet zijn kennis putten uit de werken van Fröbel's volgers. In die geschriften wordt de eerste speelgave beschreven als te bestaan uit zes gekleurde wollen ballen. De bal is eenigzins veerkrachtig, doordat hij van binnen uit paardehaar bestaat, omgeven door een dun laagje wol. De kleuren dezer ballen zijn de kleuren van den regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Gewoonlijk begint men met den rooden bal, daarna neemt men een rooden, gelen en blauwen en daarna ook de andere.

Er wordt zoowel met den vrijen bal, als met den gebonden bal gespeeld. Vooral met den gebonden bal kunnen vele spelletjes worden uitgevoerd : draaibewegingen, slinger- en springbewegingen enz. Bij vele dier bewegingen wordt tevens een liedje gezongen.

Behalve bij de spelletjes in de schoolbank is de bal ook een geliefd stuk speelgoed bij de zoogenaamde bewegingsspelen. Gewoonlijk worden bewegingsspelen zonder speelgoed verricht; de kinderen zijn als het ware zelf het speelgoed. Bewegingsspelen zijn niet alleen geschikte oefeningen voor de bewaarschool, maar evenzeer voor de lagere klassen der volksschool. Zij maken gewoonlijk ook een deel uit van het onderwijs in de gymnastiek zonder toestellen. Ook wij hebben in „Het Kinderboek"1) vele bewegingsspelen opgenomen.

Als tweede speelgave noemt Fröbel den bol (houten bal) en

') Het Kinderboek door H. Douma en M. H. Lem.

Sluiten