Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide zoons zullen nog afstudeeren in Europa, maar het jonge meisje was zoo goed als gereed met hare opleiding en kwam onlangs naar Afrika onder de hoede van vertrouwde lieden, die zich toch in ons land wilden vestigen."

,,En dat arme kind leeft dus in de woning van haar vader ?" vroeg Herman medelijdend.

,,0 ! Gij behoeft haar daarom niet te beklagen!" lachte van den Honert : „Philias Norton is rijk en men heeft het wat goed onder zijn dak, daar sta ik u borg voor. Roza heeft Eleanor — zoo heet het meisje — opgezocht en laat sedert mijn vader geen rust, of hij moet haar eene even fraai gemeubelde kamer geven ; het schijnt dat men zou zweren dat men zich te Parijs bevond ; spiegels aan alle kanten en de zoldering bedekt met lichtkleurige gebloemde stof, waarmede ook de stoelen en canapé bekleed zijn. Op hetzelfde schip, dat haar naar Afrika overbracht, kwam een groot vleugelstuk mede ; want eene gewone piano scheen niet goed genoeg voor haar, en zoo is het met alles wat haar omringt. Philias Norton moet schatten uitgegeven hebben, om zijn huis opnieuw voor hare ontvangst te laten inrichten."

,,En voelt zij zich daarmede gelukkig?"

,,Voor het oogenblik nog niet, beweert Roza ; maar dat zal wel komen; natuurlijk moet zulk

Sluiten