Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Londensch nufje eerst nog gewoon raken aan deze eenzaamheid. Het is heel verstandig van haar vader haar zulk een mooi instrument te hebben geschonken; want zij speelt als de grootste kunstenares, zegt men, en dat zal haar gedurende deze eerste tijden wat afleiding geven."

„Nu, als Philias Norton van den aanvang af van plan is geweest zijne dochter hierheen te laten komen, dan had hij ook wijzer gedaan haar geen opvoeding als die van eene prinses te laten geven. Waar zal dat meisje ooit een man vinden, die bij haar past?"

„Dat zal zoo heel moeielijk nog niet zijn," verklaarde Willem, met zooveel zelfbewustzijn, dat zijn metgezel op eenmaal tot de overtuiging geraakte, dat hij grooten lust gevoelde zijn geluk in dat opzicht te beproeven : „Miss Norton is een verstandig meisje, en begrijpt dus van zelf dat men zich hier niet in Engeland bevindt, of dezelfde eischen kan stellen, en aan jonge flinke Boeren, die zelf ook niet geheel en al onbemiddeld zijn, ontbreekt het niet in de Transvaal."

„Hebt gijzelf haar reeds gezien ?" hernam Moorbreggen, wiens nieuwsgierigheid gaande was gemaakt.

„Zeker; al een keer of vier zelfs."

„Waarlijk? En hoe ziet zij er uit?"

„Ja, wat zal ik u zeggen ? Om openhartig te

Sluiten