Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, moet ik bekennen dat men haar bij de eerste ontmoeting bijna leelijk vindt; de tweede maal is men al verzoend met haar gelaat; de derde maal kan men de oogen niet van haar afwenden, en de vierde komt men tot de slotsom dat er weinig vrouwen zoo mooi zijn als zij."

Herman barstte in lachen uit.

,,En de vijfde maal is men tot over de ooren toe verliefd, zeker?" plaagde hij zijn tochtgenoot een spottenden blik toewerpende.

,,Dat kan wel zijn," gaf de ander met de grootste gelatenheid toe: ,,In elk geval ben ik blij dat er eens eene nieuwe verschijning in dezen omtrek gekomen is. Het wordt zoo langzamerhand tijd er aan te denken een eigen gezin te stichten, en ik zou heel gaarne eene vrouw hebben, die wat meer van de wereld had gezien dan de jonge meisjes hier. Zij zou ook beter dan iemand anders onze gasten weten te ontvangen, en daar hangt dikwijls meer van af dan men zoo oppervlakkig wel zou denken, om ons in de wereld vooruit te helpen."

Herman Moorbreggen begon een deuntje te fluiten, om het bijtende woord, dat hem naar de lippen rees, terug te dringen. Hij herinnerde zich op dat oogenblik maar al te goed wat zijn vader hem dikwijls had gezegd omtrent de gastvrijheid door den ouden Van den Honert aan diens uitheemsche bezoekers bewezen. De

Sluiten