Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem speet voor het allereerst in zijn leven toe te moeten geven dat eene vrouw de zaken helderder had ingezien dan hij : ,,en ik zal mij dan ook niet verder tegen uw plan verzetten, mits gij ons gulweg zeggen wilt waarmede wij u nog van dienst zouden kunnen zijn, of wat u ontbreekt om den overtocht zoo onschadelijk mogelijk te maken."

Zij beloofde dit en spoedig hield de wagen voor de deur der hoeve stil. De ossen moesten uitgespannen worden en een paar uur rusten, aleer zij den terugweg aannamen, verklaarde de voerman nu, tot groote teleurstelling van Eleanor, die zich voorgesteld had dat men den zieke zonder uitstel had kunnen overdragen naar de vooraf voor hem klaargemaakte legerstede in de kar. Niets ware gemakkelijker geweest dan haar wil door te zetten, onmiddellijk te vertrekken en een uur verderop halt te maken, om aldaar de fraaie, sterke beesten wat rust te gunnen ; maar zij zag in dat dit de bevreemding harer ondergeschikten zou hebben opgewekt, dat de ossendrijver het feit binnen de vier en twintig uur aan al zijne makkers zou hebben oververteld en men uit hare overijling zou afleiden dat er twist was ontstaan tusschen de Nortons en de Moorbreggens. Zij wilde dergelijke verhalen tot eiken prijs voorkomen en ook beletten dat haar gastheer zich

Sluiten