Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haat alle overdrijving in het opsommen van persoonlijke verdiensten, en juist omdat ik uw zwak op dat punt ken, heb ik in het geheim een zeer nauwkeurig onderzoek laten instellen. De uitslag daarvan is dat mijne agenten te weten kwamen wie de dader was ; een zeker Baldwin, die beweert door u naar Afrika te zijn geroepen, terwijl gij hem bij zijne aankomst verklaardet den hem toegezegden post aan een ander te hebben gegeven."

,,Is het die ellendeling ?" riep Norton uit, verwoed van zijn zetel opspringende. ,,Neen, op mijn woord ! hem had ik niet verdacht. Slechts een paar dagen te voren had ik hem nog een aalmoes gegeven."

„Genoeg voor één dag, zeker, Philias, en de man bezat, ongelukkig genoeg, een maag, die minstens tweemaal 365 maal per jaar naar eten vroeg ! Het was onwijs van u hem niet aan het werk te zetten op uw erf. Wie weet of hij ons no.iï geen goede diensten bewezen had, terwijl hij nu voor goed in een onverzoenlijk vijand is herschapen. Maar leg mij thans de boeken voor ; ik ben vooral nieuwsgierig naar de door u opgemaakte condinte-rapporteu van onze aanhangers in de streek."

,,Ik zal u alles voorleggen, Sir Cecil ; maar, nog eens, wilt gij niet eerst een bad gebruiken of wat uitrusten?''

Sluiten