Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:>Wij betichten niemand ; wij verdenken alleen de Van den Honert's," sprak hij vriendelijk, haar echter niet zonder verbazing aanziende : ,,Heeft ooit nog een sterveling, sedert den dag waarop wij verloofd geraakten, in uw bijzijn eene beschuldiging tegen uwe landgenooten ingebracht ? Indien dat het geval ware, liefste, zoudt gij het mij niet mogen verzwijgen, want ik duld dergelijke zaken niet."

„O ! Er werd geen woord gezegd, geen enkel!" haastte zij zich te verzekeren, een weinig beschaamd over hare zoo onverdiende bitterheid : „maar al blijft men ook welwillendheidshalve het stilzwijgen bewaren, daarom voelt een ieder toch zeer goed welke geest u bezielt."

De jonge Boer begon hartelijk te lachen, terwijl hij opstond en haar bekoorlijk hoofd naar zich toetrok.

„Nu zijt gij toch een dwaas vrouwtje, Eleanor. Stel u eens voor dat men de gedachten der lieden wilde gaan ontcijferen en kwalijk nemen! Neen, kind, laat ons tevreden zijn met de vriendelijkheid, die men ons betoont en niet aan de oprechtheid daarvan twijfelen. Moeder en ik bekommeren ons om geen politiek en wat vader betreft, hij heeft u liefgekregen en zou u voor niets ter wereld willen krenken."

„Maar al zijn het de bewoners van de Groene Hoeve, die hij verdenkt, is het dan niet juist

Sluiten