Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstand tegen het denkbeeld haar groot, haar machtig vaderland aldus onverdedigd te laten. Op dat oogenblik vergat zij Herman, de nieuwe banden, die haar aan het volk der Transvaal verbonden, bleef alleen nog de Engelsche in haar over. Op spottenden toon vroeg zij dan ook :

„En wanneer zal men mijn arm land als een stout kind in den hoek zetten, denkt gij ? Het zou geen onaardig schouwspel zijn, als men daarvan eens getuige kon wezen. Gelooft gij dat ik het nog beleven zal ? En mag ik ook weten wie zich met die afstraffing zal belasten ? België of de Transvaal?"

,,Misschien. Ik weet niet wie daartoe tot Gods werktuigen zullen worden gekozen," sprak de Boer met een plechtigen ernst, die haar spotternij op eens deed zwijgen : „maar dat het niet uitblijven kan is zeker De geschiedenis der volken bewijst overal dezelfde onveranderlijke waarheid van het Woord, dat de Heer de hoogmoedigen vernedert, dat de eersten eenmaal de laatsten zullen zijn. Welk land is grooter geweest in beschaving, in macht, in trots dan Egypte, en wat is er van overgebleven ? Een vergeten rijkje, waarover zonen uit een ander werelddeel heerschappij voeren. Wat rest ons van het grootsche Rome ? Wat van het oude Griekenland ? Niets dan heerlijke

Sluiten