Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in u hebben wij een bondgenoote gevonden, die

ons de nauwkeurigste inlichtingen verschaffen kan."

„Gij wilt mij dus voor spion doen spelen

Sir Cecil?"

„Spion ? herhaalde hij, met een glimlach : „Welnu ja, zoo gij wilt is dat het woord, waaronder de domme menigte eene dergelijke taak zou verstaan ; maar gij zïjt, hoop ik, verstandiger dan het vulgus, en gij zult u daardoor niet laten afschrikken van uw duren plicht. Gij weet even goed als ik, dat in een oorlogvoerend leger de spionnen juist de moedigste, braafste officieren zijn, die alles opofferen, eigen veiligheid en leven, om de bewegingen van den vijand te verkennen. Ook voor u zal het een post vol gevaren zijn, want de wraak van een Boer blijft niet uit en hij is de beste schutter ter wereld; maar het gevaar juist, dat gij loopt, zal in uwe oogen uwe taak veredelen, en u bewijzen wat zij waarlijk is."

De jonge vrouw had hem onafgebroken aangestaard, als wilde zij zich overtuigen van hetgeen er omging in de meest verborgen schuilhoeken van zijne ziel en zij antwoordde ijskoud en fier:

„Gij hebt u tot de verkeerde persoon gewend, Sir Cecil. Het kan zijn dat Herman Moorbreggen zich veel tegenover mij te ver-

Sluiten