Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beiden vervulde. Had niet zij ook eigen haard verlaten, en was het niet aan zijne fiere edelmoedigheid te danken geweest, dat zij zich niet genoodzaakt had gezien tot zijn nederigen kring terug te keeren ?

Hij trok thans ten oorlog. Haar vader had nog slechts een paar uren geleden verzekerd dat het gansche Transvaalsche leger vernietigd zou worden, als het zich niet van stonde aan onderwierp. Hij moest dus sneuvelen ; het was zoo goed als een gevonnisd wezen, dat zij daar zoo rustig voor zich uit rijden zag, in den vollen bloei der jeugd en van mannelijke schoonheid, en zijn dood zou haar vrij maken, vrij voor altijd ; zij zou zelfs, dank zij een tweede huwelijk, zijn gehaten naam af kunnen werpen, en het zou worden als had had hij nooit of nimmer voor haar bestaan ....

In het leger van Cronjé heerschte een plech tige geest van berusting; de laatste troepen, die door den eenvoudigen held voor ondergang werden bespaard, trokken in goede orde van daar, terwijl de dapperen, die gesmeekt hadden zijn lot te deelen, nog met ledige patroontasch het vuur der veertigduizend Engelschen trotseerden, om den aftocht der groote legermacht mogelijk te maken.

Op eene kleine hoogte, te midden van zijne

Sluiten