Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATTIIKUS I : 1 — 17.

HOOFDSTUK I.

T. Het bock des geslaehts van Jezus Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham.

II. Abraham gewon Isaak, en Isai'ik gewon Jafcob, en Jakob gewon Juda en zijne broeders; en Juda gewon I'ares en /ara bij lhatnar, en I'ares gewon Esrotn, en Esrom gewon Aram; en Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Naliasson, en Naliasson gewon Salmon; en Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Rut/i, en Obed gewon Jesse; en Jesse gewon David, den koning.

En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was (/eiceest; en Salonio gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; en Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Jorarn, en Joram gewon Ozt'as; en Ozi'as gewon Joatham, en Joatham gewon AchaZj en Achaz gewon Ezekias; en Ezekias gewon Afanassc, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Jonas; en Josias gewon .]erhonias en zijne broeders, omtrent de Babylonische overvoering.

En na de Babi/Ionische overvoering gewon Jechonias Salalhiël, en

Sluiten