Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer groote vreugde;

. en ih het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijne moeder, en nedervallende hebben zij hetzelve aangebeden; en hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken\ goud, wierook en mirre.

XI' h" ',oor Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, 'lat zij niet zouden wederkeeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

XII. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Hoeven verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het

Sluiten