Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

I. Toen werd Jezus vav den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.

II. En als hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste.

III. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: Indien gij Gods Zoon zijt, zeg </at. deze steenen hrooden worden.

IV. Doch hij antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mensch

Sluiten