Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. En hij zeide tot hen: Gaat henen. En zij uitgaande voeren henen in de kudde zwijnen, en zie de geheele kudde zwijnen stortte van de steilte aj in de zee en zij stierven in het water. En die ze weidden zijn gevlucht, en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen en wat den bezetene geschied was.

XXXII. En zie, de geheele stad ging uit, Jezus te gemoet; en als zij hem zagen, baden zij dat hij uit hunne landpalen wilde vertrekken.

Sluiten