Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

I. En zijn twaalf discipelen tot zich geroepen hebbende, heejt hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve wt te werpen, en om alle ziekten en alle kwaal te genezen.

II. De namen nu der tioaalj apostelen zijn deze : De eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder; Filippus en Sartholomeüs, Thomas en Mattheus de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeus, toeqenaamd Thaddeüs; Simon Kananites en Judas Tskariot, die hem ook verraden heeft.

III. Deze twaalf heejt Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven,

Sluiten