Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel, op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u, dat een meerder dan de tempel hier is.

VI. Doch zoo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben.

VII. Want de Zoon des menschen is een Heer ook van den tabbat.

Sluiten