Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Want voorwaar ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te hooren de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.

XVII. (rij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.

XVIII. AIs iemand het icoord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zoo komt de booze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is.

Sluiten