Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. l\n Jezus uitgaande zag een groote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hunne kranken.

XIII. En als het nu avond werd, kwamen zijne discipelen tot hem, zeggende: Deze plaats is woest, en de tijd is nu voorbijgegaan; laat de scharen van u, opdat zij heengaan in de vlekken en zichzelven spijze koopen.

XIV. Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van noode henen te gaan: geeft gij hun te eten.

XV. Doch zij zeiden tot hem : Wij hebben hier niet dan vijf brooilen en twee visschen.

Sluiten