Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder de vrouwen en kinderen.

XXXIV. En de scharen var, zich gelaten hebbende, ging hij in het schip en kwam iri de landpalen van Magdala.

HOOFDSTUK XVI.

I. Lu de jarizeërs en sadduceërs tot hem gekomen zijnde, en hem verzoekende, begeerden van hem, dat hij hun een teeken uit den hemel zvu toonen.

II. Maar hij antwoordde en zeide tot hen : Als het avond gewor-

Sluiten