Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ • Zij zeiden tot liem : Omdat ons niemand gehuurd heejt. Hij :eide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zoo wat recht

is zult gij ontvangen.

VI. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaard* tot zijnen rentmeester: Roep de arbeiders en geej hun het loon, beginnende van de laat,sten tot de eersten.

En als zij kwamen, die ter eljder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.

Sluiten