Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. En zoo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

XXII. Gelijk de Zoon des menschen niet is gekomen om gediend te

worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

XXIII. En als zij van Jericho uitgingen is hem een groote schare gevolgd. En ziet, twee blinden zittende aan den weg, als zij hoorden dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende-. Heer, gij Zone Davids, ontferm u onzer!

Sluiten