Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXI.

^ I. En «h zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Bet/, fagé aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen .

II. Gaat henen in het vlek, dat tegenover u ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar; ontbindt ze en brengt ze tot mij.

III. En indien u iemand iets zegt, zoo zult gij zeggen, dat de Heer deze van noode heeft, en hij zal ze terstond zendend

Sluiten