Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. En als de overpriesters en Jarizeën deze zijne gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak.

XLI. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, deieijl hem hiclclcn voor een pvojeet.

HOOFDSTUK XXII.

I. En Jezus antwoordende, sprak tot hen wederom docr gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijnen zoon een bruiloft bereid had;

Sluiten