Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII. Zeg. ons dan, icat dunkt u: Is het geoorloofd den keizer schatting te geven of niet ?

XI\. Maar Jezus, bekennende hunne boosheid, zeide: Gijgecein den, icat verzoekt gij mij ?

XV. Toont mij den schatting-penning. En zij brachten hem eenen penning. En liij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en liet opschrift?

Sluiten