Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslacht.

XXXI. Jeruzalem, Jeruzalem, gij, die de profeten doodt en steenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs eene hen hare kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild.

XXXII. Ziet, uw huis icordt u ivoest, gelaten. Want ik zeg u : gij uit mij van uu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is hij, komt in den naam des Heeren.

Sluiten