Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIV.

I. En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en zijne discipelen kwamen bij liem om hem, de gebouwen des tempels te toonen.

II. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet id deze dingent Voorwaar zeg ik u: hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

III. En als hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teeken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld ?

Sluiten