Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI^ . want dat is mijn bloed, het bloed des nieuwen testament*, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden.

XX\ . En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op den dag, wanneer ik met u dezelve nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns Vaders.

XX\ I. En als zij den lofzang gezongen hadden, vinnen zij uit naar den Olijfberg.

Sluiten