Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten ?

XLIX. Iloe zonden dan de Sc/tri/ten vervuld u-orden, die zeggen, dat het alzou geschieden moet P

L. re dier ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken, om mij te vangen ; dagelijks zat ik bij u, leerende in den tempel en gij hebt mij niet gegrepen ;

LI. doch dit alles is geschied, opdat de Schriften vervuld zouden worden, loen vluchtten al de discipelen, hem verlatende.

Sluiten