Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breng bij de volgende producten den regel van § 53 in toepassing :

M») 7ix7i. «M)»W M5) W mixl24}.

Ontwikkel d. .olgende producten maltai regel in

267) 12JX12Ï. 268) 9|x9|. 269) 12£xl2£. 270) 15$ i

Ontwikkel d. ,„lg,„d. ,»«ii.nt.n: 2,4)26i;8.

SKfit'-lB 276)26:3*. 277)36:6*. 278) 35*: 7*.

279)8411: li. 280) 2005|: 1|. 281) 5051*: 21- leaset* 37*

281)423: 12i. 284) 5793$-: 12^. 285)264:34- 286)36956^.37$. 287)35931-624 288) 4218J:62^. 289) 75687^: 87-fc. 290) 78531^:8

fsi fsSts? 29218J81W 293) ««* = W «•*>

295) 1985:31±. 296)25515|.31^- 297)45725:16}. 298)13633^.33^

299) Herleid de volgende samengestelde breuken tot eenvoudige:

4. 4' *T' «-!•• ,]*r «?. »8it-

c) Hoofdbewerkingeu met tiendeelige breuken.

1. Herleiding van tiendeelige breuken.

8 61. Als een gebroken getal een macht van 10 tot noemer heeft, dau draagt het den naam van tiendeelig of decimaal getal.

Bü een geheel getal is de rangwaarde van elk cijfer 10 maal zoo klei als die van het eerstvolgende cijfer aan de linkerhand. Pl^st men nu een ciifer rechts van de eenheden, dan is de rangwaarde van dit cijfer 10 maa zoo klein als 1 d i. A; het daaropvolgende cijfer rechts stelt deeen voor, die ÏO maal zoo klein zön als A, d.i. ^ enz. Tiendeelige getallen kunnen dus worden voorgesteld, zonder den noemer op te schrBven m^s men door een teeken aanwijze, waar de plaats der eenheden is. Daartoe schrgft men tusschen de eenheden en de tiendedeelen een komma, die den naam draagt van decimaalteeken of decimaalkomma.

Als er geen geheelen in een decimaal getal voorkomen, wgst me plaats der eenheden aan door een nul. Het decimale getal wordt dan

wel tiendeelige of decimale breuk genoemd.

Velen znn gewoon, het decimaalteeken door een stip voor te stellen. Die gewoonte kan tot verwarring leiden, omdat een stip o.a. ook als maa

teeken gebruikt wordt. (Zie § 8). vermenigvul-

§ 62. Een tiendeelig getal wordt met een macht van 10 'erraenJvu

digd als men het decimaalteeken zooveel plaatsen naar de rechterhand ver-

pilt Td. ».cht nollen l«at. Door de verplaatsing toch van de komma

Sluiten