Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERLEIDING VAN ~

„aagstut teruggebracht i. tot dab.r.k.ning™I»

maten, gewichten en mnnten nteeaW n.et ""^'^,,",,'^„0„"JhilLde k*n tt"1 bestaan Tet 3"™^ d«« «enlli,d'in »" ""*l' T'v °

sriïïrj- CÏÏS

kunnen i\jn, de lerewi i • d grootheden te herleiden tot andere,

rsr $££ ■— °ri"i,f - s~'

"fST Z'^tS "ZTEZ*-** —'t br

" ' , ïaiHpn tnt een hoeveelheid, die alleen eenheden der laagste orde

r3S^,:^rr^rr^ =r: MS

TSSiïïZxtxtwsz z« « -

r,ï arr-»:"te 8 £ -I,5=

=r 2.°t g»T5':;'.2 * is 3... - * *»*

%0'gllXud.ï.S.g 1 e'en gTbr.k.n aanta, e.„h.d.„,an

hos, c" « ^ -»# tt fa

Daar 1 cwt = 4 2rs en 1 gr = 28 « a«fe is, is 1 -4 x 28 «, attfp = 112 'B avdp, dus 7| cwt = 7| X 112 « - 854 * avdp'

Ook als volst kan men het vraagstuk oplossen:

» "l X 4 3" = 301 1'» = 8H X 28 « «rfj> = 854 * «*>.

jL; En ge ls ch Indië. Hoeveel rupees, annas en pie zyn begrepen •„ j. ocmk ruvees'ï (1 rupee = 16 annas d 12 pie.)

Het aantal ri^ees bedraagt 4. Om de overblijvende 0.234E, rupee tot • j u mon • i run pp = 16 CLYiYioLS, dus 0,2345 Tupcc

ToSZ x 116 ~s6e= 16 X 0,2345 annas = 3,752 an«as. Het aantal anna's bedraagt dus 3. Herleidt men de overige 0,752 anna tot pie, dan Tdt "t^x 12 = 12X0,752 * = 9,024 £**•"» 4 2345 rupees — 4 rupees, 3 annas, 9 pie. 0„merking. Een deel van een eenheid der laagste orde wordt verwaarloosd, als het kleiner is dan 0,5; in het tegenovergestelde geval wordt het door 1 vervangen.

Sluiten