Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504Ï Engeland. Bepaal de waarde van 4 tons, 16 cwt en 18} ® & 6 s, 10} d per H\

505) Engeland. Wat betaalt men voor 920 £, 6 s, 11 d, als de pr^s

per £ gelijk is aan ƒ12,10?

506) Engeland. Wat betaalt men voor 73 cwt, lqr, 17Sfc&4<}sperciw.

507) Engeland. Wat is de prijs van 163 cict, 3 qrs, 17 SÉ k 33 £, 15 s per ton?

508) Rusland. Bepaal de waarde van 15 '9, 17 solotnik, als men voor 1 25 roebels en 80 kopeken betaalt. (1 roebel = 100 kopeken.)

509 Rusland. Wat is de waarde van 4 pud, 12 54 solotnik en 36

doli è, 895,50 roebels per pud ?

510) Engeland. Als de prijs van 1 cwt, 2 £, 13 s en 7 d bedraagt,

wat betaalt men dan voor 6 tons, 1 cwt, 3 qrs en 16 SP?

f) Deeling van benoemde getallen.

§ 102. Om een grootheid, die tiendeelig verdeeld is, door een geheel of een gebroken getal óf door een tiendeelig verdeelde grootheid te deelen, past men de leer der decimale breuken toe met inachtneming der verkorte bewerkingen, die daarbij behandeld zijn. (Zie § 72 v.v.)

Is het deeltal niet tiendeelig verdeeld en is de deeler onbenoemd, dan kan de herleiding op verschillende wijzen geschieden, zooals uit het volgende blijkt. 146) Engeland. Deel 70 £, 2 s en 8 ddoor 16. (1 £- 20sa 12d.) Eerste oplossing. 16/70 £ 2 s 8 d/4 £ 7 s 8 d.

64 ,

6 x 20 -f 2 = 122 s 112 .

10 x 12 + 8 = 128 cl 128 ,

0.

Verklaring. Deelt men 70 £ door 16, dan is het quotiënt 4 £ en

de rest 6 £. , , , ,

Wordt deze rest (6 £) tot s herleid en met de 2 s van het deeltal vermeerderd, dan vindt men (6 X 20 + 2) s = 122 s; deelt men deze 122 s door 16, dan is het quotiënt 7 s en de rest 10 s. , - _

Herleidt men de rest 10 s tot d en voegt men er de 8 d van het deeltal bij, dan verkrijgt men (10 X 12 + 8) d = 128 d; deelt men deze 128 d door 16, dan is het quotiënt 8 d.

Het gevraagde quotiënt is dus 4 f, 7 s en 8 d.

Tweede oplossing. Herleidt men het deeltal, 70 £ 2 s 8 d, volgens S 91 tot d dan vindt men 16832 d. Deelt men deze 16832 d door 16, dan is het quotiënt 1052 d. Herleidt men ten slotte deze 1052 d, met behulp van § 92, dan verkrijgt men 4 £, 7 s en 8 d.

Sluiten