Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

657) Een grossier in manufacturen stelt den verkoopsprijs van linnen op ƒ4,375 per stuk. Tegen welken prijs moet h^j verkoopen, als hjj 12^#/o

rabat zou willen toestaan?

6581 Een uitgever noteert zjjn uitgaven voor den boekverkooper met 25 0 n rabat. Wat is de winkelprijs van een werk, dat de boekverkooper

met ƒ39,30 betaalt?

6591 Manchester geeft b\j den verkoop van wollen garens te Amsterdam achtereenvolgens 45 °/0 en 2$ ®/0 rabat. Hoeveel moet Amsterdam betalen

voor een inkoopsbedrag van £ 16.13.4?

660) Een uitgever noteert een werk met 20 °/0 rabat en premiën 5/4$, 9, 8 en 14 12. Hoeveel percent rabat staat hij in elk van deze gevallen toe?

661i Een rekening van wollen garens wordt te Manchester betaald met £ 12.10.3. Als in die rekening voorkomen 45 °/0 rabat van het inkoopsbedrag en 2$ °/0 rabat van de rest, hoe groot is dan het inkoopsbedrag?

662 In een rekening, voor de kortingen overeenkomende met die in No. 661, bedraagt de laatste korting 11 s en 11 d. Hoeveel bedraagt de eerste?

663' Een uitgever noteert een zijner uitgaven met 25 °/0 rabat. Koopt de boekverkooper echter 30 exemplaren, dan geniet hij, ten gevolge van het premiestelsel, 37$ °/0 rabat. Uit hoeveel exemplaren bestaat de premie?

664i Wat is te Amsterdam het verkoopsbedrag van 100 blokken Bancatin, wegende 3106 KG a f 52| iper 50 KG) met 1 °/o veilingkosten en

1$ o/o voor contant?

665 250 blokken Banca-tin en 160 blokken Billiton-tin worden te Botterdam verkocht a ƒ 49$ (per 50 KG) met 1 °/o veilingkosten (voor Bancatin i en 1$ °/0 voor contante betaling. Hoe groot is het netto-provenu, als men het gemiddelde gewicht der blokken in rekening brengt? 1 blok Bancatin is gemiddeld 31,5 KG; 1 blok Billiton-tin gemiddeld 32,5 KG. V)

6661 Wat is te Amsterdam de inkoopsprijs van 332 pakken tabak, bruto 32483 KG, tarra 664 KG, raffactie 18 KG a 14 ct (per $ KG), als de ongetoonde monsters 12$ KG, de getoonde 13$ KG wegen en de korting voor contant 1 °/0 bedraagt? Ongetoonde monsters worden tegen den vollen prijs, getoonde iop de veiling gebruikte en dientengevolge beschadigde) tegen den halven prijs in rekening gebracht.

667 Bepaal voor Amsterdam het inkoopsbedrag van 10 kisten parelmoer, inhoudende netto 525 KG a f 1,20 (per $ KG) met 1$ °/o korting voor contant.

668) Bereken voor Botterdam het verkoopsbedrag van 32 kisten gomdamar, bruto 2366 KG, tarra 446 KG a f 49,53 (per 50 KG) met 1$ °/0 korting voor contant.

1) Dit gemiddelde gewicht wordt steeds b\j den tijdhandel in rekening gebracht. Bij Billiton-tin komen de veilingkosten niet voor, omdat de aanvoer door een bijzondere maatschappij geschiedt, terwijl Banca-tin door de Handelmaatschappij wordt aangevoerd.

Sluiten