Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den gegeven inhoud als van de bevonden lekkage afgetrokken worden.

Men heeft derhalve:

Inhoud 22500 L, bevonden lekkage <2835 L

Gewone lekkage 3 °/o __675^ gewone lekkage 3 °/0 675 ,

21825 L 2160 L

De vergoeding bedraagt dus 2160 L op een inhoud van 21825 L, d. i. 9,9 o/0 van den inhoud of 9,9 »/0 van ƒ10000 = ƒ990 (nauwkeuriger ƒ989,70).

§ 155. Vraagstukken. *)

Hoeveel bedraagt de premie van zeeassurantie over de volgende kapitalen:

737, ƒ12500 a IJ °/0. 738. ƒ8900 a2|°/«. 739/ ƒ24000 a 3£ °/0. jX/mtwo» i »/». 741) fmoii»•/.- '« nem* l •

7461 Hoeveel brandassurantie betaalt men in 5 maanden ovei ƒ 12

a $ °/oo Per maand? o - ï o/

7471 Bereken de premie van brandassurantie over £ 2739.7.-. a t /«•

7481 Hoe groot is de premie van brandassurantie over 2871.7.2 rupees /0?

7491 Op koffie van Pekalongan naar Rotterdam wordt ƒ 22000 verzekerd a

2|°/0 met 10°/0 korting en ƒ2 voor de polis. Hoe groot is het bedrag der premie?

7501 Welke premie betaalt men voor een verzekering van £ 1600 a 15 s °/o 5

P°751i Hoeveel bedraagt de premie van assurantie op £ 1850 van Havana

naar Petersburg a 35 s °/0; polis £ 1.18.— ?

752 Een partij graan, ter waarde van ƒ24000, moet met inbegrip van de premie van assurantie a 2 »/0 verzekerd worden. Hoe groot is het te

verzekeren bedrag? „onr.n au

753. Rotterdam ontvangt bij verkoop van een partij indigo netto ƒ12000. Als

zijn onkosten bij dezen verkoop 3% bedragen, voor welke som moet dekooper de partij dan verzekeren bq een premie vanf°/o> om tegen alle schade gedekt te zijn 7541 Een partij koffie, ter waarde van ƒ21000, wordt verzekerd met inbegrip van 10°/n imaginaire winst en 2f>/0 premie. Hoe groot is de te verzekeren som?

755' Een partij rijst, ter waarde van ƒ8000, is, met inbegrip van premie en 10 o/0 imaginaire winst, verzekerd voor ƒ8956,74. Hoeveel percent bedraagt de premie? .

756' De inkoopsprijs van een partij peper wordt, met inbegrip van /0 imaginaire winst en 2J °/0 premie, verzekerd voor ƒ8000. Hoe groot is de inkoop?

7571 Een partij katoen wordt voor ƒ 19000 a lf °/0 verzekerd, maar niet vei^ zonden Hoeveel bedraagt de restorno, als de assuradeur $«/„ inrekeningbrengt.

758, Óp een partij huiden is ƒ12000 verzekerd met inbegrip van de premie a 2|- «/o- Hoeveel bedraagt de restorno, als de waarde van het geladen

ij V^TVreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetisch ingerichte .Aanhangsel".

Sluiten