Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 jaar afwerpt en leidt hieruit, met behulp van den gegeven interest, den gevraagden tijd af. Zie verder § 173 en § 174.

206' Als f 1750 in 6 maanden ƒ35 rente afwerpt in ''oereelt^dontJJJucL, teven denzelfden rentestand, f 200 MM* ««« ƒ3000?

70 #,

a. ƒ 1750 geeft in 6 maanden f 35, dus in 12 maanden ƒ 70, d.i. ^ - / «• ƒ3000 a 4 o/o geeft ƒ 120 in 12 maanden of ƒ 10 in 1 maand, dus ƒ 200 in

= 20 maanden.

b) ƒ1750 geeft ƒ 35 rente in 6 maanden

1 . „ 35 , . i'50 x b

1750 X 6

, 3000 , . 35 , . 3000

1750 X 6

, 3000 „ , 1 » " 35 X 3000

200 X 1750 X 6 __ 20 maanden. , 3000 „ , 200 „ 35 x 30OO

ci Daar de tijden recht evenredig zijn met de interesten en omgekeerd evenredig met de kapitalen, heeft men, den gevraagden tgd op * maanden

stellende:

35 X : 20° X 3^Q = 6 : *

x = 20.

§ 176. Vraagstukken. l)

Hoe groot is de jaarlijksche interest van:

8B./-8M0*»'/.' 8""'1215"4 «! S ««««•/.' bsreamm'l.' ^1315,'Al';'

coq «/,» 830 £365.12.6a2£°/o? 8311 ïr l<9ö /0

832) iJüf942,50a340/o?833) ƒ3200,50Ü4H°V 834) Kolic6175a4| /„

Bepaal den interest van:

s,5l rum * liVy ^ IfZ ï t i 3.

8»') 840 s 12450 in jaar l 7t

SU,' £865.12^6 - » *>U- 842' ^ 2046 ** ' 31

i) Voor de vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetisch ingerichte „Aanhangsel .

Sluiten