Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model V. Rekening-courant voor den Heer A te . . . .

[.Afsluiting op 31 Dec.\ rente tot 31 Awg. 5%, tot 10 Nov. 4£%,, vervólgens 4 rangschikking naar de datums van inschrijving.]

i . Renteproducten.

© m

Datums. Kapitalen. Vervaldagen. | §>

X -S Debet. Credit.

1908.

Juli 15 D ƒ4974 80 Juli 15 60 2985

Aug. 13 C „ 3919 75 Sept. 15

D ƒ1055 05 35 369

20 D , 5320 25 Oct. 20

I , -50 3188

D ƒ6375 30 j ] S 166

' 30 1913

Sept. 30 C , 4560 40 Sept. 30

1) ƒ1814 90 105 1906

Oct. 15 D , 7309 75 Jan. 15

D ƒ 9124 65 ~35 3194

2iNov. 10 C . 7500 - Dec. 10

j , _30 488

D ƒ1624 65 I ] S l ) 137

\ 45 731

Dec. 20 D , 4000 — „ 25

D ƒ5624 65 30 1688

„ 25 C , 3809 65 Jan. 25

D~/T8Ï5 - 1 —25 454

31 D , 2 31 Saldo int. a 5 °/0, 166 : 72 S 1)1965

* . D , 1 71 , .„44, 137 : 80

, D , 2183 „ . . 4 , 1965 : 90

D ƒ 1840 85 9592 9592

1909.

Jan. 1 D ƒ1840 85 Jan. 1 i

») S beteekent hier het saldo der renteproducten voor elke periode afzonderlek.

2) Behoort de post van 10 Nov. tot de 2e of tot de 3C periode? In de practijk doet zich deze vraag niet voor, want elke post, die inkomt vóór (na) het bericht, dat de rentestand veranderd is, behoort natuurlijk tot de eerste (laatste) der beide perioden. In dit werk is zulk een post steeds gebracht in de vroegste periode.

Knapper, Handelsrekenen. 8e druk. 10.

Sluiten