Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft dus: ƒ 2000,

2000,— = „ 1600,-

25

X » 1600,— = „ 608,X„ 608,- = ff 145,92 Ï0ÖX" 145,92= „ 24,81 HïX. 2W1 = . 8.18 ^X, 8,18 = . 0,32

1L x 0,32 = „ 0,03

175 A "

f 4382,26

s 208. Hoewel de laatste wijze van oplossen veel eenvoudiger is dan de eerste vooral dan, als het aantal jaren groot is, is zg voor de practflk toch nog'te omslachtig. Daarom heeft men tafels vervaardigd, die aanwezen, tot hoeveel gulden 1 gulden of 100 gulden aangroeit, als men deze som gedurende een gegeven aantal jaren of termijnen tegen een gegeven percent op samengestelden interest uitzet. Om het gebruik van deze tafels te verMaren vo^gt er hier. bh. 177, een voor een kapitaal 1, dat van 1 tot 40 termijnen tegen 3, 4, 4* of 5 «/0 rente op rente uitstaat. -

term wordt gevonden, door het kapitaal te vermenigvuldigen met"; de derde

term is het product van den tweeden term en den vierden term vindt

men, als men den derden met vermenigvuldigt enz. Stelt nu p het

percent voor, dan i. j. = 100r = 100 X \ = ^, duspg = 100 en 3 =

= 200-, zoodat q het quotiënt voorstelt, dat men verkrijgt, als men 100 door

het gegeven percent deelt. De breuken —> —enz"worden bÖgeV0 s verkregen, door de opeenvolgende termen der afdalende reeks, waarvan de

I». aanJ j,™ .n h.t verschil 1 U, t. d«,(» d..,,1. volgende veelvouden van het quotiënt, dat men verkrijgt, als men 100

den rentestand deelt. __ ..

i) r»e volgende tafels van samengestelden interest zijn overgenom Simon Sfitzek's „Tabellen für die Zinses- Zinsen- und Renten-Bechnung .

Sluiten