Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op pag. 102). In het genoemde jaar werd de speciebetaling hervat, waardoor het goudagio verdween.

Internationale munt.

§ 286*. In de laatste jaren hebben Frankrijk en Italië (1900) o. a. met Oostenrijk, Rusland en Spanje schikkingen getroffen, waarbij de goudstukken dezer landen, die in wettelijk gewicht en gehalte gelijk zijn aan den louii d'or der Latijnsche unie, in de staatskassen worden aangenomen.

b) Gewicht en gehalte der munten.

§ 287. Het bruto gewicht eener munt kan gevonden worden, als bekend zijn:

а) het aantal stukken, dat uit de gewichtseenheid gelegeerd metaal

geslagen wordt;

б) het fijn gewicht en het gehalte der munt;

c) het aantal stukken, dat uit de gewichtseenheid fijn metaal geslagen wordt, alsmede het gehalte.

290) Hoe zwaar is een louis d'or?

Volgens § 268 hebben 155 louis d'or een gewicht van 1 KG; derhalve vindt men voor het gewicht van één stuk:

1000 G : 155 = 6,4516 G.

291) Hoeveel G weegt het nieuwe Russische goudstuk van 5 roebels, dat 87,12 doli fijn goud bevat en een gehalte heeft van 0,9?

'a) Daar het gehalte 0,9 bedraagt, is 0,9 van het bruto gewicht der munt = 87,12 doli of het bruto gewicht = 96,8 doli. Daar nu 1 <8 = 96 X 96 doli — 409,512 G bedraagt, weegt het stuk:

96,8 doli = 96,8 X ~=*>3013 G'

b) Ook met behulp van den volgenden kettingregel wordt het antwoord op de gestelde vraag gevonden:

G bruto x — 1 goudst. van 5 R ■

goudst. van 5 R 1 = 87,12 doli fijn doli fijn 96 X 96 = 1 « fijn

<ffi fijn 1 = 409,512 G fijn G fijn 9 — 10 G bruto.

G bruto x =: 4,3013 G bruto.

292) Hoeveel muntmetaal vindt men in een stuk van 10 Zweedsche kronen?

Volgens § 281 moeten 2480 kronen of 248 stukken van 10 kronen 1000 G fijn goud bevatten; derhalve bevat 1 stuk G = 4,0323 G

Sluiten