Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296) Welk gehalte heeft de gouden toillem, die 6,048 G fijn en 6.72 G muntgoud bevat ?

Daar het gehalte de verhouding aanwijst tusschen de hoeveelheid fijn metaal en het bruto gewicht der munt, heeft men:

6,048 : 6,72 = 0,9.

297) Een zilverstuk van 5 Ko/w weegt 24 G. Welk gehalte heeft deze munt, als 1250 stukken geslagen worden .uit 27 KG fijn ?

Daar 1250 stukken uit 27000 G fijn zilver vervaardigd worden, bevat één stuk 27000 : 1250 = 21,6 G fijn. Daar nu het netto en het bruto gewicht der munt bekend zjjn, is de oplossing tot die van het vorige vraagstuk teruggebracht. Derhalve:

21,6 : 24 = 0,9.

298) Vroeger werden in Oostenrijk 12 Maria-Theresia-Thaler uit één Wiener Mark fijn en 10 uit dezelfde gewichtseenheid bruto vervaardigd. Welke gehalte had deze munt ?

a) Daar 12 stukken uit 1 Wiener Mark fijn en 10 uit dezelfde hoeveelheid muntmetaal geslagen werden, vervaardigde men uit 10 Mark fijn evenveel stukken als uit 12 Mark bruto, m. a. w. in 12 Mark bruto vond men 10 Mark fijn. Het gehalte was dus:

10 : 12 = 0,8:?.

b) Daar 12 stukken uit 1 Wiener Mark fijn geslagen werden, bevatte elk stuk tV Wiener Mark fijn.

Daar 10 stukken uit 1 WienerMark bruto geslagen werden, was het gewicht van elk stuk Wiener Mark. Dus was het gehalte

T*T : TV = i! = «-83.

299) Welk gehalte heeft de zilveren roebel, als 2048 stukken 100 U' wegen en één stuk 405 doli fijn houdt '/

Daar 2048 stukken 100 <ffi of 100 X 96 X 96 doli wegen, is het gewicht van één stuk q ^ ^ d°li — 450 doli.

Hiermede is nu het netto en het bruto gewicht der munt bekend. Men heeft dus:

405 : 450 = 0,9.

§ 290. Hoewel de wettelijke remedie zoowel voor afwijkingen boven als beneden het wettelijke gewicht en gehalte der munten geldt (§ 259), leert de ervaring, dat zij meestal onder de wettelijke gegevens blijft. Dit moet, althans wat het gewicht van circuleerende stukken betreft, voor een deel worden toegeschreven aan slijtage. Voor den handel is het nu van belang

Knapper, Handelsrekenen. 8e druk. 17

Sluiten