Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kunnen berekenen, hoeveel percent een munt in het ongunst.gste geva slechter kan zijn dan de wet voorschrijft, en hoeveel stukken » dit geval uit de gewichtseenheid fijn metaal geslagen kunnen worden. Zie verder

§ Zot 7Op 'den°gouden willem staat de wet een ruimte in gewicht van 2 o/ en in gehalte van 1} deelen fijn toe. Hoeveel »/00 *«» ** muntstuk in het ongunstigste geval beneden de wettelijke waarde *Vn? _

Kemedie op het gewicht ^ ' ' /o°'

Kemedie op het gehalte, 1* op 900 deelen fijn = -gp^1'67 »

De munt blijft dus in het ongunstigste geval onder de waarde 3,67 °/00Is deze oplossing wel juist? >)

301) Hoeveel gouden willems kunnen, met gebruikmaking van de remedie

,00, gmM e» „Mie, «II 1 KG fijn ? _

a, Wettelijk netto gewicht wi den gouim mlto» 0,9 X 6,72 G - 6,04 .

Afwijking, volgens de voorgaande oplossing, 3,t>7 / o o — »

Minimum fijn 6,0258 G.

Uit 1 KG fijn kunnen dus 1000 : 6,0258 = 165,953 gouden willems

geslagen worden.

Is deze oplossing wel juist? 1)

bl Leest men de vraag als volgt: _ , 7.

Hoeveel qouden willems met minimum-gewicht en minimum -gehalte (No.l> kunnen aangemunt worden uÜ 1000 G fijn, als uit 6,048 O- fyn• wordt 1 stuk met vol gewicht er vol gehalte (No. 2), als uit 998 stukken met vol qewicht en vol gehalte (No. 2) vervaardigd worden 1000 stukken Zit minimum-(lewicht en vol gehalte (No. 3, e« * «f 898* stukken met minimum-gewicht en vol gehalte iNo. 3. gemunt worden 900 stukken met minimum-gewicht en minimum-gehalte (No. 1)?

dan leidt zij tot dezen kettingregel:

gouden willems iNo. 1) x = 1000 G fijn.

G fijn 6,048 = 1 gouden willem (No. 2)

gouden willems iNo. 2) 998 = 1000 „ « ' _ b (No. 3) 898^ = 900 , , X)

x = 165,952.

§ 291. Vraagstukken.

1167) Hoeveel G weegt een Duitsche Krone, als 251,1 Kronen 1 KG

WU68) Bereken het bruto gewicht in troy-grains van den Engelschen sovereign. § 273).

i) Zie Hoofdstuk XV, § 437.

Sluiten