Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1169) Wat is het bruto gewicht in troy-grains van een Engelschen shilling pasmunt, als 66 shillings gemunt worden uit een troy-Vi standardsilver?

1170) Hoe zwaar is de Spaansche alfonsol Zie § 272.

1171) Hoeveel 6 weegt het Oostenryksche zilverstuk van 1 fl o/w ? Zie § 277.

1172) Bepaal het bruto gewicht in 6 van den Engelschen sovereign. (§273). 11731 Hoe zwaar was in Oostenrijk een stuk van J fl o/w, dat 0,52 fijn

bevatte en waarvan 360 stukken geslagen werden uit 1 KG fijn?

1174) Bepaal het bruto gewicht van een Levantiner Thaler, als bekend is, dat 12 Thaler een Wiener Mark fijn zilver bevatten en een gehalte hebben van 13 Loth 6 Grein. 1 Wiener Mark — 280,644 G. De eenheid voor het gehalte = 16 Loth a 18 Grein.

11751 Hoeveel Engelsche sovereigns worden uit 110 -ffi fijn goud gemunt? Zie § 273.

11761 Hoeveel G fijn vindt men in de Engelsche guinea1 Zie § 273. 11771 Hoeveel gouden willems worden uit 1 KG fijn vervaardigd ? Zie § 265.

Hoeveel van de volgende munten worden uit 1 KG fijn goud geslagen? 1178) Nederlandsche dukaat i§ 2651.

11791 Fransche louis d'or (§ 268).

1180) Spaansche alfonso (§ 272).

1181) Oostenrijksche dukaat (§ 276).

1182) Engelsche sovereign i § 273).

11831 Russische oude halve imperiaal i§ 279).

1183*) Russische imperiaal (§ 279).

1184) Portugeesche corona ('§ 282).

1185) Turksche lira <§ 283).

1186) Amerikaansclie eagle (§ 285).

1187) Japansche nieuwe 20-yen, 16$ G a 0,900. J)

1188) Britsch-Indische mohur i van 15 rupees, 180 tr. grsstandard-gold.

1189) Egyptische lira (van 100 piasters), 8,5 G a 0,875.

1190) Hoeveel G fijn bevat de Russische zilveren roebel ? Zie § 278.

1191) Bepaal het netto gewicht in G van den Bland-dollar der Vereenigde Staten van Noord-Amerika <§ 285).

11921 De Engelsche croivn (5 shilling) heeft een gewicht van 436T'r grs; welk gehalte heeft deze munt, als zij 403T7T grs fijn bevat?

1193) Als 251,1 Duitsche kronen 1 KG wegen en 279 van deze stukken uit 1 KG fijn gemunt worden, van welk gehalte is dan het muntmetaal? 11941 Als 60 stukken van 10 Russische kredietroebels 121 solotnik

J) Voor de nieuwe Japansche munten (volgens de muntwet van 1897) raadplege men het alphabetisch ingerichte .Aanhangsel".

Sluiten