Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1361) Amsterdam noteert: Parijs kort ƒ48,15 (= fr 100); wat zal de koers zijn voor 2/m wissels, als het disconto te Parijs 3 °/o bedraagt?

1362) De 8/m koers van Amsterdam op Spanje is ƒ208 (= 100 „piasters'' of 500 pesetas). Bereken hieruit den k/z koers, als het disconto 6 °/0 bedraagt.

1368) Als te Amsterdam de 3/m koers voor wissels op Weenen genoteerd is op ƒ49,25 (zz K o/w 100), wat is dan de zichtkoers bjj een disconto van 5 °/0 ?

1364) Botterdam noteert: Duitsche bankplaatsenk'z ƒ59,15. Als het disconto te Berlijn 4£ °/0 bedraagt, wat is dan de koers voor 3/in wissels op Berlijn?

1365) Londen noteert: Amsterdam k o r t f 12.1^ (= 1 £). Men vraagt naar den 2/m koers, als het disconto te Amsterdam 4 ü/0 bedraagt.

1366) Te Londen is de 3/m koers van wissels op Berlijn 20,62 HM (— 1 £). Bepaal hieruit den 2/m koers, als het disconto te Berlijn 4% bedraagt.

1367) Als Parijs kort te Londen genoteerd is op 25,15 en de koers van Parijs 3/m 25,45 fr (n 1 £) bedraagt, wat zou dan het disconto zijn?

1368) Op de koerslijst te Amsterdam vindt men voor den k/z koers op Belgische bankplaatsen /'48 en voor den 3/m koers ƒ47,50 (= fr 100;. Welk disconto wordt hieruit afgeleid?

1369) Bereken voor Hamburg met behulp van het wettelijke pari den 3/m koers voor wissels op Londen, als het disconto op de laatstgenoemde plaats 3^ °/ft bedraagt. Vaste waarde 1 £.

c) De wisselreductie.

§ 324. De wisselreductie heeft ten doel öf de bepaling van de contante waarde van een gegeven wisselbedrag, öf de berekening van het wisselbedrag, dat men voor een gegeven som verkrijgen kan. Het is duidelijk, dat men in beide gevallen bekend moet zijn zoowel met den bestaanden wisselkoers, als met de daarbij behoorende vaste waarde. In de voornaamste handelsstaten van Europa, n.1. België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Spanje en Zwitserland, is de vaste waarde öf de munteenheid, öf een tien- öf een honderdvoud daarvan. Van de genoemde staten heeft alleen Engeland de vaste waarde voor de belangrijkste wisselplaatsen in het binnenland.

Sluiten