Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor wissels op België wordt tegenwoordig ook een k/z koers genoteerd. Verder noteert Londen nog wisselkoersen op tal van plaatsen buiten Europa, zooals op New-York, zicht en 60/d zicht, per dollar (goud); op BritschIndië, (Bombay, Calcutta, Madrasi, zicht en 30/d zicht, per rupee (zilver); op Hongkong, zicht, per dollar (zilver); op Shanghai, zicht, pertael(zilver); op liio de Janeiro, zicht, per Braziliaansche iiiilrcis (papier), alsmede het disconto op de voornaamste Europeesche bankplaatsen, terwijl er bjjna geen wisselplaats ter wereld is, die niet een koers op Londen noteert.

De voornaamste dagen, waarop de handel in buitenlandsche wissels (fureign Wis) gedreven wordt, zjjn Dinsdag en Donderdag. De verkooper levert op den dag der handeling, de kooper betaalt den volgenden dag.

B\j de bepaling van het disconto neemt men voor het jaar 365, voor de maand het juiste aantal dagen. Voor in Engeland betaalbare wissels heeft men drie respijtdagen (days of gruce), gedurende welke de betaling uitgesteld mag worden. Bij disconteering worden deze respijtdagen in aanmerking genomen. Uitgezonderd zijn wissels, waarin de betaaldag uitdrukkelijk is vastgesteld, en die, welke op vertoon of op zicht (Engelsch: on deinand, on jiresentution, at sight; Duitsch: a vista, bei Vorzeigung, auf Sicht, nach Siclit,) betaalbaar zijn; daarbij worden dus geen respijtdagen toegestaan.

§ 333. k0ersl1jst te berlijn.

Xanien der plaatsen, waarmede Berlijn in direct wisselverkeer staat.

Wisselzieht.

Koers in

R. Mark ±.

Vaste waarde (in de vreemde munt).

Amsterdam, Rotterdam 8/d ' 168,20 ,, ,

2/m 167,55 S 100 9ulden <&oud)Antwerpen, Brussel 8/d 80,95 > . . ,,

2/m 80,60 S 100 fr"ncs te°ud>Ital. bankpl. 10/d 80,90 ) ... .. , . ,

2/m 80,55 f 100 hre (P»P»r). Londen 8/d 20,40 ( , n , ,

3/m 2o'32 ) (goud).

Barijs 8/d 80,95 /

2/m 80,60 |100 fruncs (fe'oudL

PeSth 2/m 1 100 Kolw (goud).

^ H lïlilS ! «K> "<«. (krediet).

Scandin. bankpl. 10/d 112,15 I 1A. . . ,

Kopenhagen 8/d 112,25 < 100 kronm ^oud)-

Warschau 8/d 215,70 j 100 roebels (krediet).

We'n™ l'/i 8U5 S 100 '«*

Z«r takPl' Di

Knapper, Ilandelsrehenert. 8e druk. 20

Sluiten