Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323

van de Londensche koetsen 12.2 voor Amsterdam kjz en 18,40 voor Christiania 3/m met 4 °/0 disconto. Hoe groot is het te betalen bedrag?

kronen contant x = f 4936,PO contant contant ƒ12,10 = 1 £ contant

£ contant 1 = 18,40 kronen 3/m kronen 3/m 100 = 99 „ contant.

kr x 7432,13 kr i contant).

Opmerkingen. 1. Daar /4936,80 contant gelijk z^jn aan 7432,13 kronen contant, vindt men uit deze indirecte wisselreductie een directen koers van ƒ66,42^ voor 100 kronen k/z.

2. Remitteert Londen een 3/m wissel op Christiania, die door Christiania verdisconteerd wordt k 4 °/0, dan moet de vergelijking 100 kr 3/m = 99 kr contant in den kettingregel voorkomen, Remitteert Londen een k/z wissel, dan zal deze vergelijking vervangen moeten worden door de volgende: 101 kr 3/m = 100 kr contant. Jn dit geval is het antwoord 7432,87 kr contant.

345) Amsterdam heeft $ 12660 contant van New-York te vorderen en trekt voor dit bedrag op Londen lol den daar genoteerden koers 4/1 f- voor NewYork zicht. Wal brengt deze traite op a / 12,08 voor kjz en J °/00 courtage ?

ƒ x -- 12660 $

$ 1 = 4 s 1} d (49f di d 240 = ƒ12,08 f x = ƒ31701,70 Courtage f 0 0 0 = , 23,78 ƒ31677,92

Opmerkingen. 1. Men kan eerst het bedrag der traite bepalen en deze vervolgens tot Nederlandsch courant herleiden. Zoodoende vindt men:

$ 12660 a 4 s lf d (per $) = £ 2624.6.3 £2624.6.3 a ƒ12,08 = ƒ31701,70

Elke indirecte reductie kan, evenals de bovenstaande, vervangen worden door een reeks van directe reducties.

2. Daar $ 12660 netto f 31677,92 opleveren, leidt men uit het vraagstuk een directen koers van ruim ƒ2,50 per $ af.

§ 346. Moet een commissionnair het bedrag van een inkoop voor zijn committent door middel van een traite innen, dan is het regel, dat de committent de verkoopscourtage der traite betaalt. Daar nu, bg 1 °/00 courtage, een wisselbedrag van ƒ1000 voor den commissionnair ƒ999 oplevert, zal het hem toekomende inkoopsbedrag door 999 deelen en met 1000 vermenigvuldigen, om het traitebedrag te bepalen, m. a. w. h\j zal de courtage onder 't duizend van den inkoop berekenen. Dit geldt ook van de wisselprovisie, waar het usantie is, ze in rekening te brengen.

Sluiten