Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag Vervaldagen j NAMEN "£

der leverbare der i dek Koers,

stukken. coupons. FONDSEN. £

INDUSTRIEELE EN FINANCIEELE ONDERNEMINGEN.

f divid. Cultuur-Mg. d. Vorsten). Winstaand. /' 67,60

500 divid. Handelsv. „Amsterdam" Aand. 174

, 1000 2 Jan.-l Juli dito dito Obl. 1885 4

1000 „ , dito dito dito 1894 4

1000 1 April-1 Oct. dito dito dito 1905 4 100

, 62,50—500 divid. Int. Cred - en Handelsv. Kott. Aand. 150l/2

» 62,50—500 divid. dito dito 5e Serie Aand. H6'/j

500 divid. Javasche Bank Aand. 203

500 divid. dito dito Cert. v. Aand.

1000 divid. Javasche Bosch Expl. Mg. Aand. 148

1000 divid. Javascha Cultuur Maatsch. Aand. 175

1000 1 Jan.-l Juli dito dito Oblig. 4 100'/2

, 1000 divid. Kalib. Mg. t. Expl. d Suikerf. Aand. j 150

1000 1 Jan.-l Juli dito dito dito Oblig. ; 5

1000 divid. Kali Tello Cultuur Maatsch. Aand.

, 1000 divid. Kaliwoengoe Plant. Cult.-Mij. Aand.

, 1000 1 Febr.-l Aug. KarangSoewoeng, Adiwernaifc Djatie

Barang Suikerf le Hyp. Oblig. \ 5

1000 divid. Koloniale Bank Aand. 114

100O 1 Jan.-l Juli dito dito Oblig. 1905 4 100

1000 divid. Maron, Cultuur Maatsch. Aand. 148

500 divid. Melattie, Landb. Mg. 1-1300 Aand. 20

, 1000 divid. Mich.Arn.,Mjj.t.Expl.v.Rgstl. Aand.

1000 divid. , Nederl. Handel-Maatsch. Aand. 1767/8

1000 divid. ; dito dito Cert. v. Aand. 177V8

1000 1 Juli dito dito Rescontre Aand. 5 174s/8

1000 *Ned-Ind. Cultuur-Mij. 5 °/0 Oblig.

250—1000 divid. : Ned.-Ind. Escompto Mg. Aand 125

500 divid. dito dito Cert. v. Aand. 1253/4

150 divid. Ned.-Ind. Handelsbank Aand.

„ 1000 divid. dito dito dito 146

1000 1 April-1 Oct. dito dito Oblig. 4 101

, 600 divid. Ned.-Ind. Houtaankap Mg. Aand. 997/g

1000 1 April-1 Oct. dito dito dito Oblig. 5 100

, 1000 divid. Ngoepit Landb. Maatsch. Aand.

1000 divid. Ngredjo Cultuur Maatsch. Aand.

, 1000 divid. Nieuw Guinea Handel Mp. Aand.

500 divid. : ,Pagottan" Cultuur Mg. Aand.

1000 1 April-1 Oct. I'amanoek.en Tjiasseml. M. Hyp.Obl. 4 100'/4

1000 1 Jan.-l Juli ,l,anggoongredjo"Clt.Mij.leHyp. , 6 104

500 divid. ■ Pondok-Gedeh Cult. Mg. Aand.

1000 1 April-1 Oct. ,Pradj.-Tang." Cult.Mg.leHyp.Obl. 5 100s/4

1000 divid. i 1'reangerBegentsch.Ldb.Mij. Aand. 6&3 g

500 divid. j Kongga Landbouw Mij. Aand.

Sluiten