Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag Vervaldagen NAMEN "3

der leverbare der dek ^ i s Koers,

stukken. coupons. FONDSEN. j £

INDUSTRIEELE EN FINANCIEELE ONDERNEMINGEN.

-

f 1000 divid. Bindjey Tabak-Mij. Aand. | 104l/s

250—1000 divid. Deli-Batavia Maatschappij Aand. 764

100 divid. dito dito Cert. 755

1000 divid. Beli Cultuur Maatsch. Aand. 119

^ 100 divid. Deli-Langk. Tab.-Mij Cert. v. Aand. i 378

1000 divid. Deli-Maatschappij Aand. 466

^ 100 divid. dito Cert. . 471'/j,

" 1000 divid. Deli-Padang Maatsch. Aand. \ 95

1000 divid. Hessa Tabak Maatsch. Aand. i 120

1000 divid. Holl.-Sum. Tab.-Mij. Aand. 453/4

1000 divid. dito dito Nos. 1001-1600Pr. Aand. 74\l2

1000 divid. „Krapoh" Tab.-Maatsch. Aand. 9o

* 1000 divid. Langkat Tab.-Maatsch. Aand. A. :

1000 divid. dito dito _ Aand. B. 66

* 1000 divid. i „Lima Poeloeli" Tab.-Mij. Aand.

1000 divid. ! Medan Tab.-Maatsch. Aand. 280

l 100 divid. dito dito Cert. v. Aand. | 288

* 500 divid. Nieuwe Asahan Tab.-Mij. Aand. | 95 1000 divid. i Padang Tab.-Maatsch. Aand. 130 1000 divid. „Paya Mabar" Tab.-Maatsch. Aand.

" 1000 divid. RimboenTab.Synd.Bew.v.doelnem. 58

1000 divid. Rotterd. Asahan Tab.-Mij. Aand. i 51

1000 divid. Rott.-Deli Maatsch. Aand. | 392

100 divid. dito dito Cert. v. Aand. 395

" 500 divid. „Santa Rosa" (Mex.iCult. Mij. Aand. ; -

n 1000 divid. Senembah Maatschappij Aand. 420

l 100 divid. dito dito Cert. 425

looo divid „Sennah" Tab.-Maatsch. Aand. 76

* 100—1000 divid. Serdang Tab.-Maatsch. Aand. A. 146

n 1000 divid. dito dito Aand. B. 65l/<»

l 250-1000 divid. .Silau" Asahan Tab.-Mij. Aand. 116

„ 1000 divid. „Soekowono" Landb. Mij. Aand. 184

, 1000 divid. Soengei Bedjankar Tabak-Mij. Nos. j

1 — 500 Aand. 681/»

, 1000 divid. Suni.Cult. Mij. Serie 1-6 Aand.

, 1000 divid. Suin. Plantage Maatsch. Aand. 46 /4

Buitenland.

£ 10 — 100 divid. United Langkat PlantationsCo.Cert.

v. Gew- Aand. 417

Diversen.

Nederland en Koloniën.

f 1000 1 Jan.-l Juli Algem. 's Grav. Bouwgr.-Mij. Oblig. 4£ 99V8

Sluiten