Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 15000 N. VV. Schuld 2± »/0 a 78j- #/0 ƒ 11812,50 af 20 °/0 surplns = £ „ 1968,75

Maximum van voorschot ƒ 9848,75 ')

Onkosten:

Courtage van ƒ9843,75 a ^ °/o ƒ 24,61 3'm rente over ƒ 9843,75 a 3£ °/0 „ 86,13

ƒ 110,74

§ 379. Vraagstukken. 21

15281 Als men ƒ20000 gedurende 3 maanden op prolongatie neemt a 4 #/0 's jaars, hoeveel rente betaalt men dan in 't geheel?

1529) Op £ 1600 Rusland, obligatie-leening 1867/69 4 °/0, wordt 16 Mei een prolongatie gesloten van ƒ 18000. Hoeveel zal men bij 10 °/0 surplus minstens moeten bijpassen, als de koers op 3 Juni 98 #/0 bedraagt?

1530) Als men geld op prolongatie neemt en de eerste maand 3£ °/0, de tweede 4°/# en de derde 4£ n/0 interest betaalt, hoeveel percent's jaars betaalt men dan gemiddeld?

1531) Op ƒ 15000 N. W. Schuld 3 °/0 wordt 15 Augustus tegen den koers 99J- een prolongatie gesloten met 10 °/n surplus. Hoeveel geld zal men hoogstens ontvangen ?

1532) Als men op 3 November ƒ 40000 N. W. Schuld 3 °/0 in beleening geeft tegen den koers 99£ met 20 °/0 surplus en 4 n/n rebte, hoeveel geld zal men dan hoogstens ontvangen, en hoeveel moet men restitueeren?

1533) Als men 16 December ƒ10000 in prolongatie neemt op Amsterdamsche loten 3 #/0, ieder groot ƒ100, a 110^ °/0 als onderpand, en de geldschieter minstens 10 °/0 surplus verlangt, hoeveel loten heeft men dan noodig?

1534 i Op Russische fondsen wordt 30 Maart een beleening gesloten van ƒ120000 a 3 °'0; hoe groot is het bedrag aan rente en onkosten, als de post in den loop van Augustus afgelost wordt en de rentestand bij de continuatie 2^ °/0 bedroeg?

15351 Op Oostenrijksche fondsen wordt 15 Februari >en beleening gesloten van ƒ50000 a 4^°/0; op 15 Mei is de rentestand 5 °/0. Als de geldnemer nu zijn fondsen opvraagt op 16 Mei, hoe groot is dan het bedrag aan provisie en interest?

11 Het is bij kapitalisten geen gewoonte, het maximum voor te schieten, omdat men bij daling van den koers dadelijk verplicht zou zijn, suppletie aan te vragen. In het gegeven geval zou het voorschot hoogstens de ronde som van ƒ9800 bedragen.

2i Bij prolongatie komt alleen de provisie voor de in § 363* onder c genoemden in aanmerking.

Sluiten