Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkoopt hjj de fondsen met de verplichting, om ze op de volgende reseontre (gewoonlijk duurder) terug te nemen. Men noemt zulk een handeling prolongeeren J) (Parjjs: se faire reporter; Londen: to contango, to give in stock; Duitschland: sich reportiren lassen; in Prolongation geben, hineingeben; Weenen: in Kost geben.) De vergoeding, die de haussier voor het leenen van geld betaalt, en die in den hoogeren koers begrepen is, waarvoor hg de verkochte stukken terug moet nemen, of die in percenten 'sjaars uitgedrukt is, draagt den naam van prolongatie-premie (Parijs: report; Londen: contango 2); Duitschland: lieport; Weenen: Kostgeld). Prolongatie-premie is dus kapitaalhuur.

§ 382. Heeft een baissier in blanco verkocht en is het hem niet gelukt, een rijzing van den koers te voorkomen, dan moet hij, als hij de speculatie wil voortzetten zonder te koopen, stukken leenen, om ze den kooper te kunnen leveren. Daartoe koopt hg de fondsen, op voorwaarde van ze bij de volgende reseontre (gewoonlijk goedkooper) te zullen terugleveren. Hij gaat dus de stukken in prolongatie nemen. (Parijs: reporter: Londen: to take in stock; Duitschlandreportiren, in Prolongation nehmen, hereinnehmen; Weenen: in Kost nehmen). De vergoeding, die hij voor het leenen betaalt, en die in den lageren koers bestaat, waarvoor hij de geleende stukken terug moet leveren, noemt men stukkenhuur of kortweg huur (Parijs: déport; Londen: backwardation, kortweg back; Duitschland: Deport; Weenen: Leihgeld.)

§ 383. Tegenover de haussiers, die bij de reseontre geld ter leen vragen, om de gekochte fondsen te kunnen betalen, staan gelijktijdig baissiers, die stukken ter leen vragen, om de verkochte fondsen te kunnen leveren. De partijen kunnen dus elkaar van dienst z0n; de haussiers geven de gekochte fondsen ter leen aan baissiers, die ze noodig hebben, en deze leenen hun het geld, dat zij behoeven, om hun inkoopen te voldoen. Heeft nu de haussepartjj het sterkst gespeculeerd, dan is er bij de reseontre overvloed van stukken, en dus is de prolongatie-premie, die de haussier betaalt, hoog, of de huur, die hij geniet, laag. Is daarentegen de speculatie a la baisse het sterkst geweest, dan is er bij de reseontre gebrek aan stukken, zoodat de huur, die de baissier betaalt, hoog, of de prolongatiepremie, die hjj geniet, laag zal zijn.

De prolongatie-premie richt zich echter in 't algemeen naar den rentestand. Stijgt deze, dan wordt ook gene hooger. De huur daarentegen daalt bij het rijzen van den rentestand. Evenzoo gaat een lage rentestand gepaard met een lage prolongatie-premie en een hooge huur.

§ 384. Bij tijdaffaires heeft men te doen met onbeperkt of met beperkt

J) Voor prolongeeren, of (de fondsen) in prolongatie geven, heeft men te Amsterdam den beursterm: (de stukken) stallen.

2) Contango is een verbastering van continuing.

Sluiten