Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkoopt ze a 734. Hoeveel is er gewonnen, afgezien van rentevergoeding? Courtage $ °/0H.

1554) A te Frankfort sluit een Stellage, waarbij hij het recht geeft, om tot ultimo Augustus 100 Lombarden (Zuid-Oostenrijksche Spoorwegaandeelen i a 24°/o aan hem te leveren of a 28% van hem op te vragen. B koopt 100 van deze stukken, op ultimo Augustus fixe a 26 °/o> en verkoopt 200. in koopers keuze te leveren tot ultimo Augustus a 27/1, d. w. z. de kooper moet nemen a 27% of 1 °/0 premie betalen.

Hoeveel wint of verliest ieder, als de koers op ultimo Augustus bedraagt:

1)23; 2)24; 8)25; 4)26; 5)27; 6)28; 7)29?

1555) Een commissionnair sluit een Stellage, waarbij hij het recht verkrijgt, om tot de rescontre een gegeven fonds a 75 % te leveren, of & 76 % op te vragen. Welke operaties moet hij uitvoeren, om tegen verlies gedekt te zijn?

15561 Een commissionnair sluit een Stellage, waarbij hij het recht geeft, om tot de rescontre een gegeven fonds a 47 % aan hem te leveren, of a 49% van hem op te vragen. Hoe dekt hij zich tegen verlies?

1556*) Amsterdam. Als een geldschieter op een fonds, dat hij in prolongatie neemt, bij maandelijksche rescontre een huur toestaat van tV°/o- dan maakt hij 4$°/0 interest 'sjaars van zijn geld; als hij tV'/o prolongatie-premie verlangt, dan maakt hg 6%. Bereken den koers en de rente van dit fonds in percenten van de nominale waarde.

Sluiten