Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Londen.

ƒ x = 100 fr k/z fr contant 25,15 = 1 £ »

£ 99$ = 100 , 2/m

. 2/m 1 = 12 gulden

f \ — ƒ47,95.

W e e n e n.

f x — 100 fr k/z fr contant 104f = 100 Kojw k/z Ko/w „ 99 = 100 „ 3/m , 3 lm 100 = 49,75 gulden fx = ƒ48,03.

Heeft Amsterdam een schuld te Parijs, dan kan hij die betalen, óf dooide directe remise a ƒ 48 per fr 100, öf door de indirecte remise in een wissel op Londen a f 47,95 per fr 100, öf door de indirecte remise ineen wissel op Weenen a ƒ48,03. Daar de laagste koers het meest geschikt is, om een schuld af te doen, zal hij een wissel op Londen naar Parijs remitteeren.

Heeft Amsterdam een vordering op Parijs, dan kan hij die innen, öf door de directe traite a ƒ48 per fr 100, öf door een der beide indirecte remises op Londen of Weenen. Daar de hoogste koers hier het voordeeligst is, om een vordering te innen, zal hij Parijs last geven, om een wissel op Weenen over te maken.

Opmerking. In den eersten kettingregel is ondersteld, dat Amsterdam een 2/m wissel op Londen remitteert, als hij schuldig is, of laat remitteeren, als hij te vorderen heeft. Remitteert Amsterdam, om een schuld te voldoen, dan verkoopt Parijs dezen 2/m wissel tegen den k/z koers, waarbij dus het wisselbedrag verminderd wordt met 2/m disconto in percenten van 't honderd van dit bedrag (£ 100 2/m = £ 99^ contant), om het vervolgens tegen den gegeven k/z koers 25,15 in francs te herleiden. — Laat Amsterdam remitteeren, om een vordering te innen, dan koopt Parijs den 2/m wissel tegen den k/z koers, waarbjj dan ook weer het 2/m wisselbedrag verminderd wordt met 2/m disconto in percenten van 't honderd van dit bedrag (£ 100 2/m = £ 99£ ct.) — Vandaar dat in den kettingregel de vergelijking voorkomt:

£ 99^ contant = £ 100 2/m.

Onderstelde men, dat Amsterdam een k/z wissel op Londen remitteerde of deed remitteeren bij een disconto van 3 °/0, dan zou deze k/z wissel te Amsterdam gekocht of verkocht worden tegen den 2/m koers, waarbij dus het wisselbedrag zou vermeerderd worden met 2/m disconto in percenten

Sluiten