Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wissels op Londen kunnen niet dan met nadeel te Hamburg verkocht worden, omdat zij er goedkooper zyn dan aan de Amsterdamsclie beurs.

P a r jj s.

f x = 100 fr 2/m fr 2/m 100 = 100$ „ 3/m1)

„ 3/m 100 = 80,30 HM contant liM contant 100 = 59,10 gulden

f n - f 47,62.

Directe koers = „ 47,50.

Wissels op Parijs kunnen met eenig voordeel te Hamburg verkocht worden, omdat ze er duurder z\jn dan aan de Amsterdamsche beurs. Kekent men echter, dat de operatie niet meer dan | ®/0 onkosten oplevert, dan is de winst geheel verdwenen.

§ 401. V kaagstukken.

1581) Amsterdam moet te Berlgn betalen en kan direct remitteeren a 59,10 per k/z. Londen k/z is te Amsterdam op 12,06 en te Berlijn op 20,39 genoteerd. Welke remise moet Amsterdam kiezen?

15821 Rotterdam moet te Hamburg betalen en kan direct remitteeren a 59,10 per k/z. Wissels op Weenen kunnen te Rotterdam a 49,85 per 3/m gekocht en te Hamburg a 84,40 per 3/m geplaatst worden. Welke weg is voor Rotterdam de voordeeligste ?

15831 Amsterdam is te Berljjn HM 1680,90 contant schuld en vereffent zijn schuld door remises op Parjjs, gekocht a 47,80 per k/z en geaccepteerd a 80,95 per k/z. Wat heeft Amsterdam te betalen?

15841 Amsterdam heeft te Londen £ 1280 contant te betalen en kan remitteeren a 12,10 per k/z. Remises op Parijs kosten 47,90 per k/z en worden a 25,225 k/z geaccepteerd. Wat is voor Amsterdam het voordeeligst en hoeveel bedraagt het verschil?

1585) Parijs heeft contant van Londen te vorderen en kan trekken a 25,20 per k/z. Ook kan hij Londen last geven, om een wissel op Amsterdam te koopen a 12.1 k/z, dien hij aan eigen beurs kan verkoopen a 209-ffc per k/z. Zal Parjjs trekken of zich doen remitteeren?

1586; Weenen is te Londen schuldig £ 760 contant. Hij kan direct remitteeren a 240 per k/z, of kort papier op Frankfort overmaken, dat hem 117,60 per k/z kost en a 20,70 3/m met 5 °/0 disconto geaccepteerd wordt. Wat is het voordeeligst en hoeveel bedraagt het verschil?

1,) Hier is ondersteld, dat Amsterdam onderzoekt, of hij 2/m wissels op

Parijs te Hamburg plaatsen kan.

Knapper, Handelsrekenen. 8e druk. 29

Sluiten